Access Bars

Terapie Access Bars

Terapie Access Bars je energetická technika, která se zaměřuje na uvolnění bloků a omezení v lidském vědomí pomocí jemných doteků na určených bodech na hlavě. Tato terapie byla vyvinuta Garym Douglasem a Dr. Dainem Heerem jako součást Access Consciousness, systému osobního rozvoje.

Základem terapie Access Bars jsou "Bary", což je 32 bodů na hlavě, které odpovídají různým aspektům lidského života a vědomí, včetně peněz, těla, sexuality, komunikace, radosti a smutku atd. Bary obsahují všechny myšlenky, postoje, názory, přesvědčení a emoce, které jste kdy v životě uložili.
Během terapie Access Bars si klient lehne a terapeut jemně umístí své prsty na specifické body na hlavě klienta. Tento proces trvá asi 60-90 minut a během něj terapeut jemně aktivuje každý z těchto bodů, což umožňuje proudění energie a uvolňuje blokády. Doteky jsou lehké a prováděny v tichu.
Cílem terapie Access Bars je uvolnit omezení ve vašem vědomí a umožnit vám zažít větší míru jasnosti, lehkosti a rozšíření možností ve vašem životě. Mnoho lidí uvádí, že po terapii Access Bars se cítí uvolněnější, klidnější a často dochází k pozitivním změnám v různých oblastech jejich života.
Je důležité si uvědomit, že terapie Access Bars není lékařský postup a není určena k léčbě nemocí. Spíše se zaměřuje na energetickou podporu a rozvoj vědomí. Každý jedinec může mít odlišné zkušenosti s touto technikou a doporučuje se vyhledání kvalifikovaného terapeuta, který má zkušenosti s terapií Access Bars.

Přínosy terapie

• Snížení stresu a úzkosti: Doteky a práce s energií mohou pomoci vyrovnat energetické bloky spojené s emocemi.
• Lepší spánek: Uvolnění napětí a energetických bloků může vést k hlubšímu a klidnějšímu spánku.
• Zlepšení nálady: Terapie Access Bars může pomoci zvýšit pocit vnitřní pohody tím, že uvolní negativní myšlenky a emoce.
• Podpora mentálního zdraví: Pravidelné sezení Access Bars může pomoci jedincům lépe zvládat stres a tlak, což může mít pozitivní vliv na jejich celkové duševní zdraví.
• Zvýšená kreativita a jasnost mysli: Po terapii Access Bars se mnoho klientů cítí kreativnější a mají lepší schopnost soustředit se a udržovat jasnost mysli.
• Fyzické úlevy: Po terapii Access Bars dochází ke zmírnění bolesti a napětí v těle.

Cena za terapii

Cena za terapii Access Bars je 1000 Kč