Metamorfní technika

Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Metamorfóza je v tomto kontextu jemná masáž vnitřní strany nártu, která stimuluje reflexní zónu páteře. Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále a brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici. Stimulace reflexních bodů páteře na vnitřní straně chodidel a dlaní a na hlavě aplikací MT představuje pro ošetřovaného osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, které tímto mohou být změněny.

Vycházíme z toho, že základem této techniky je skutečnost, že noha představuje věrný obraz člověka. Na noze je možné nalézt vše, z čeho se skládá lidské tělo – tedy i zobrazení veškerých orgánů a duševně-duchovních vzorců.

K této tělesné shodě, tak jak ji objevil Robert St. John, se připojuje skutečnost, že linie na vnitřní straně nártu, která odpovídá páteři, představuje časový průběh těhotenství – tedy to, jak během těhotenství u plodu postupně vznikaly páteř, jednotlivé orgány a končetiny.

Zatímco v matčině těle poznenáhlu vyrůstalo malé tělíčko, ukládaly se informace nejen o něm, ale též o psychických a emocionálních vlivech, které na něj působily během celého těhotenství. Vše, co matka v té době zažívá, má vliv na budoucí život. Tak je tedy možné na základě tohoto vyobrazení vyčíst a sledovat průběh celého těhotenství.

Zatížená místa a jejich vnější znaky

Období našeho prvotního vývoje specificky zatížené jakýmkoliv druhem stresu v různých stadiích prenatálního období poznáme podle zarudlých míst, vyčnívajících kostních výběžků nebo výrůstků, mimo to i podle zatvrdlé kůže, či dokonce zanícených míst.


Metamorfní technika je velmi jemná, příjemná a přitom velmi silná metoda s účinky trvalého charakteru pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů vytvořených v období před početím, při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a kvantitu životní energie.

Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti. MT je metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.


Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

Ze stránek www.inspirala.cz

Cena za ošetření MT je 700 Kč

Kontakt
Mgr. Jarmila Sedlářová, Ph.D.
+420 731 672 141
info@terapie-sedlarova.cz